Skip to content

Spørsmål og svar

Ønsker du å få en oversikt over hva vi i Varde Finans kan hjelpe deg med? Har du økonomiske problemer du ikke klarer å løse, eller har du mistet oversikten over forbruksgjeld, huslån og regninger? Kan refinansiering av lån være en løsning?

Spørsmål om Varde Finans

Hva kan Varde Finans hjelpe deg med

Varde Finans er en frittstående lånemegler for 5 ulike banker. Varde Finans kan hjelpe deg med råd og veiledning med formål om at du skal få en ordnet økonomi igjen, som du kan leve med. Sitter du i en kaotisk og uoversiktlig økonomisk situasjon, så kan vi hjelpe deg med å innhente alle kravsoversikter, dagens saldoer og sette opp dette for deg, slik at du får en total oversikt.

Varde Finans innhenter så lånetilbud til deg på refinarnsieringslån med lavere kostnader, slik at du kan klare å betjene din totale gjeld. Her må banken ha sikkerhet i fast eiendom (bolig). Det kan også benyttes medlånetagere og realkausjonister dersom du selv ikke eier bolig. Man kan i enkelte tilfeller også benytte fritidseiendom og hytter som sikkerhet for lånet.

Varde Finans kan megle for deg på dine krav med kreditorene og inkassobyråene for å få frafall på renter og omkostninger. Formålet med dette er å få redusert totalt lån mot at kreditor aksepterer en akkrodibetaling som fullt oppgjør i en sak, eventuelt at de kan gi frafall på kostnader ved å motta hovedstol.

 

Er Varde Finans en bank?

Varde Finans er ikke en bank. Vi låner ikke ut penger, men vi kan hjelpe deg med å innhente lånetilbud til i våre samarbeidende banker. Vi gjør jobben kostnadsfritt og heller ingen fordyrende mellomledd.

Det som da er fordelen din, er at du får vurdering fra flere banker og vi skreddersyr søknaden for deg, og megler med bankene for å få best mulig tilbud til deg. Vi setter i den forbindelse også opp total kravoversikt for deg, innhenter alle krav fra ulike kreditorer og lager en full oversikt over alle dine krav og utestående.

Når et lånetilbud fra banken er på plass, starter vi forhandlingene med kreditorene dine, for å se hva vi kan få til av akkordbetalinger og fradrag på renter og gebyrer. Vi er det for deg hele veien med råd og hjelp, fra A-Å. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med Varde Finans

Du kommer i kontakt med oss ved legge igjen en søknad på nettsiden, du åpner søknadsskjema ved å trykke "Start søknad" i menyen eller rundt omkring på nettsiden.

Du kan også ringe oss på 400 00 398 alle hverdager 08:00-16:00.

Ønsker du sende en e-post til oss kan du sende til post@vardefinans.no eller finne den konkrete personen du vil kommunisere med på vår oversikt over ansatte.

Hvor lang tid tar det før utbetaling

Her finnes ingen fasitsvar, men får vi inn all nødvendig dokumentasjon så raskt som mulig, kan vi få til utbetaling innen 4-5 virkedager.

Spørsmål om inkasso, utlegg, lønnstrekk og betalingsanmerkninger

Jeg har fått inkassovarsel, hva gjør jeg

Det er ulike grunner til at du kan havne i en situasjon hvor du får inkassokrav. Kanskje har du glemt regningen? Eller kanskje du rett og slett ikke har hatt penger til å betale den til forfall. Uansett, har du en regning som har gått til inkasso, er det lurt å ta tak i det så raskt som mulig, for å unngå ytterligere avgifter og høye renter.

De fleste inkassobyrå har nettside hvor du kan logge deg inn med fødsels- og personnummer og bankId for å se kravet ditt. 

Du bør så ta kontakt med inkassobyrået som har sendt deg inkassovarsel raskest mulig. Det kan være du kan få utsettelse på betaling, du kan muligens få delt opp kravet eller at du kan få en ny nedbetalingsplan å forholde deg til. Det beste er å ta tak i saken med en gang og forsøke å finne en løsning med inkassobyrået.

Hvor kan jeg se inkassosakene mine

For å få en oversikt over hvilke registrerte inkassosaker du har kan du ta en kredittsjekk av deg selv gratis, hos for eksempel Experian og Bisnode.

Da vil du få ut en rapport som viser de stedene (hvilke inkassobyrå) du har registrerte inkassokrav hos. Logg deg enten inn på hvert enkelt inkassobyrås nettside for å finne dagens saldo på dine krav, eller kontakt inkassobyråene for å få tilsendt total kravoversikt med dagens saldoer på alle dine krav.

Hvordan kan jeg få oversikt over mine inkassosaker?

Mange som har havnet i økonomisk uføre over tid, har ikke full oversikt over alle kreditorer, inkassosaker og lånegivere. Det som da er steg 1 er: Se på siste års skattemelding på www.altinn.no.

Logg deg på Gjeldsregisteret.com å ta en utskrift, så skal du få oppdatert oversikt over alle usikrede lån, de lån med sikkerhet står i skattemeldingen din.

Ta en gratis kredittsjekk av deg selv.

Eier du eiendom og mistenker at du har utlegg i bolig, ta en utskrift av Grunnboksutskrift hos Statens Kartverk.

Hva er utleggspant / utleggsforretning?
UTLEGGSPANT:

En utleggspant er et krav som er til tvangsinndragning. Da kan det bli tatt utleggspant i dine eiendeler. Dette gir kravshaver en mulighet til å få dekket ubetalte krav.

Utleggspant er altså en sikkerhet for et pengekrav som etableres av myndighetenes bistand.

UTLEGGSFORRETNING:

Dersom noen du skylder penger krever at dette blir gjort opp, kan kravet behandles av namsmannen. Det er det som kalles utleggsforretning. Utleggsforretning kan føre til at det kan tas pant i dine eiendeler eller at det kan etableres trekk i lønnen din (lønnstrekk) til kravet er gjort opp i sin helhet. Du kan finne mer informasjon om utleggspant og utleggsforretning på politiets nettsider.

Se også om det er tatt utlegg i din bolig hos Statens Kartverk: https://www.kartverket.no/eiendom

Hva er lønnstrekk?

Lønnstrekk betyr at det trekkes fra et beløp på lønnen din før den utbetales. Lønnstrekk kan være for eksempel at du har gitt arbeidsgiver lov, inngått en avtale med arbeidsgiver om at det skal trekkes penger fra din lønn – for eksempel for lunsjavtale på jobben, det kan være for fagforeningskontogent o.l.

Lønnstrekk kan også være pålegg som tvangstrekk og det kan være trekk fra offentlig myndighet, Statens innkrevingssentral eller NAV.

Hvordan stoppe lønnstrekk?

For å stoppe lønnstrekk, må du gjøre opp utestående pengekrav. Dette kan gjøres ved at du enten inngår en nedbetalingsavtale med kreditor, eller at du løser inn kravet. I de fleste tilfeller trenger man da en finansiell løsning, som et refinansieringslån.

Du kan få lån til å løse inn denne type inkassokrav eller utlegg ved å stille sikkerhet i bolig. Les mer om lån med betalingsanmerkning.

Hva er namsutlegg?

Namsutlegg er utlegg stiftet av namsmyndigheten i forbindelse med inndragning av et forfalt krav.

Hvor lenge står en betalingsanmerkning registrert?

En betalingsanmerkning skal slettes med en gang kravet er gjort opp i sin helhet.

 

Spørsmål om lån

Hvor finner jeg oversikt over smålån som forbrukslån og kredittkortgjeld?

Du kan logge deg inn på www.gjeldsregisteret.com for å finne en oversikt over alle dine usikrede lån og kreditter.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån du kan ta opp, uten å stille sikkerhet i eiendom. Et forbrukslån har som regel høye renter og kort løpetid. 

Hva er refinansiering?

Refinansiering er å samle ulike lån inn i et nytt lån. Formålet med å refinansiere er at det nye lånet skal gi deg bedre betingelser enn det du i dag har, som for eksempel at du får lavere renter, mindre gebyrer, bedre økonomi og likviditet fordi du får lengre løpetid på det nye lånet.

Det er også ofte veldig uoversiktlig å ha mange lån ulike steder, samt at lån som forbrukslån og kredittkortgjeld har ofte svært høy rente og kort løpetid. Er du i en slik situasjon, så kan vi hjelpe deg med å innhente tilbud på refinansieringslån med gode betingelser.

Les mer om refinansiering.

Hva er et 2. prioritets pantelån?

Et 2. prioritets pantelån er et ekstra boliglån som du kan ta opp i tillegg til det boliglånet du i dag har, som har 1. prioritets pant i boligen din. Det vil si at banken som låner ut 2 prioritetslån tar pant i ledig verdi av et lån som annen bank alt har pant i.

For deg så betyr dette kun at du har to boliglån å betjene. 1 boliglån som står med sikkerhet i boligen din først (1. prioritets pant) og et boliglån som står med sikkerhet i boligen din (med 2. prioritets pant).

Banken som da har 2. prioritets pantelån vil få pengene sine tilbake etter at banken som har 1. prioritets pant har fått sitt ved eventuelt mislighold.

Hvordan få lån med betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkning er det som hindrer deg i å få lån generelt, være seg boliglån, billån, kredittkort eller forbrukslån. Har du betalingsanmerkning, er du ikke kredittverdig og vil også oppleve at det er vanskelig å få nye abonnementer, som for eksempel telefon eller strøm, samt at du ikke får handle på nett med fakturabetaling.

Men… Du kan få lån med betalingsanmerkning! Har du mulighet til å stille sikkerhet i eiendom, eventuelt mulighet for kausjonist, vil vi kunne hjelpe deg. Du vil da ha muligheten til å låne penger med formål om å refinansiere gjelden og dine inkassosaker, eller andre skylnader til kreditorer. Du får muligheten til å starte med blanke ark og med kun 1 lån å forholde deg til.

Du kan enkelt få oversikt over dine usikrede lån i GjeldsregisteretHer får du en oversikt over usikrede lån og kreditter, rentebetingelser og gjenværende løpetid.

Husk at det alltid vil være bedre betingelser ved å samle disse inn i 1 nytt lån med sikkerhet i eiendom. Kontakt oss, så hjelper vi deg med hvilke løsninger som er best i ditt tilfelle.

Kan jeg samle smålån?

Samle smålån, kredittkortgjeld og forbrukslån. Har du mange ulike smålån, som kredittkort, forbrukslån og kjøpskreditter kan det fort bli veldig dyrt. Har du inkassokrav og ubetalte regninger kan vi i Varde Finans fortsatt hjelpe deg med refinansieringslån.

Usikrede lån har ofte veldig høy rente samtidig som de har kort løpetid og dyre gebyrer. Ved å samle disse inn i et pantelån (med sikkerhet i bolig) kan du redusere kostnadene betraktelig, samtidig som du får en mye mer oversiktlig økonomi.

Hva er et finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er en bekreftelse fra banken på at du har fått innvilget lån til å kjøpe bolig. Dersom du skal legge inn et bud på en bolig, må du ha innvilget finansiering, altså mottatt et finansieringsbevis fra banken.

Boliglån/finansieringsbevis uten en A4 økonomi

For deg som ikke har A4-opplysninger å fylle inn i et online søknadsskjema:

Er du for eksempel vikar og har vært det i mange år,  jobber som selvstendig næringsdrivende, er på AAP eller uføretrygd, er pensjonist eller nyutdannet, da kan det være vanskelig å få boliglån i en tradisjonell bank.

Våre samarbeidende banker tilbyr mye større grad av fleksibilitet! De ser på hva som er fremtidsutsikter og muligheter for inntekt istedenfor at du for eksempel er nyutdannet og ikke har noen inntektshistorikk å se tilbake på.

Hva er medlåntaker?

En medlåntaker er en person som er solidarisk ansvarlig på lik linje med deg for at lånet skal bli betjent.

Dette gir banken en sikkerhet for at det er flere som er like ansvarlig for å betjene lånet. 

Veldig ofte ønsker bankene også at den som stiller sikkert også er medlåntaker, dette da det gir større ansvar for lånet enn om man kun stiller kausjon.

Kan jeg låne med med en medlåntaker?

Ja, det kan du, dette da det er inntektene og utgiftene totalt som bestemmer hvor mye som kan betjenes i lån. Det er da viktig at medlåntaker forstår ansvaret det vil innebære. Medlåntaker er solidarisk ansvarlig for betjeningen av lånet.

Spørsmål om tvangssalg

Hva er tvangssalg?

Dersom du har krav som ikke er oppgjort og det har blitt etablert utleggspant i for eiendommen din, kan din bolig  bli begjært tvangssolgt.

Et tvangssalg av eiendom er altså et salg hvor tingretten står for salget ved hjelp av en medhjelper som oppnevnes av domstolen. En medhjelper er en advokat eller en eiendomsmegler som står for salgsprosessen.

Hvordan foregår et tvangssalg?

Hvordan fungerer et tvangssalg og hvordan foregår prosessen?

Har du mottatt varsel om tvangssalg, betyr det at du har mottatt en melding om at en kreditor krever at boligen din skal selges ettersom de utestående kravene dine ikke har blitt betalt. Ved et tvangssalg vil pengeheftelsene bli gjort opp. Har du utleggsforretning i din bolig kan en kreditor slike namsmannen om hjelp til å drive inn gjelden du skylder. Det er dette som senere kan føre til tvangssalg, dersom du ikke løser inn kravene til kreditor.

Sjekk hva som er av heftelser og utlegg i din bolig her: https://www.kartverket.no/eiendom/bestille-fra-grunnboken/sjekk-hva-som-er-tinglyst

For å kunne gjennomføre et tvangssalg må det være nok penger til å innfri saksøkers krav, les mer utfyllende om Tvangsfullbyrdelsesloven § 8-16

Du som eier av en bolig mottar da et varsel om tvangsfullbyrdelse, som er selve prosessen der myndighetene (Namsmannen) setter i verk salget for å drive inn pengene du skylder kreditor(ene). Altså er tvangssalg av bolig en tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelsen skal du motta varsel om minst 2 uker før boligen din blir begjært tvangssolgt. Selve begjæringen setter igang tvangssalgsprosessen, men du har da fortsatt mulighet til å selge boligen din selv, på det åpne markedet. Da må du kontakte en eiendomsmegler for å iverksette snarest. Det lønner seg som regel, da man kan oppnå best pris ved å styre salgsprosessen selv i det åpne markedet.

Det er ikke mulig å nekte å flytte dersom det du mottar varsel om begjært fraveket. Dette betyr at namsmannen har bestemt at du som eier av boligen må flytte. Skulle du nekte å flytte vil fravikelsen skje ved tvang. Da blir det byttet lås på døren din og du vil ikke lenger ha tilgang til boligen.

Selve tvangssalget:

Når medhjelperen, en advokat eller eiendomsmegler oppnevnt av domstolen har fått inn høye nok bud til at de prioriterte pengeheftelsene blir dekket, skal budet sendes over til deg.

Du skal ta stilling til om du ønsker å akseptere budet. Dersom du aksepterer budet, er det tingretten som avgjør om det faktisk stadfestes. Tingretten kan da velge å nekte å stadfeste budet, dersom for eksempel budet du har mottatt ikke dekker alle heftelsene med høyest prioritet.

Dersom tingretten velger å stadfeste budet, så har du 2 uker på deg til å fremlegge eventuelle innsigelser. Blir ikke dette gjort, er boligen solgt.

Har du fått et slikt varsel bør du kontakte oss for å få hjelp til å se hvilke muligheter du har for å få til en refinansiering. Har du mer gjeld enn boligen din er verdt, kan det være mulig å gå inn med realkausjonister for den manglende dekningen. Vi kan også hjelpe deg med å forhandle med kreditorene dine, innhente total kravoversikt og søke om utsettelse for deg mens vi jobber med løsning.

Ta kontakt, vi ser etter løsninger der andre har gitt opp!

Spørsmål om gjeldsordning

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning skal gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll på sin økonomi. En gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine ulike kreditorer om hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din i en begrenset avtalt tidsperiode. Som regel benyttes en 5-årsperiode, som oftest mot å få slettet restgjelden.

Hvordan blir hverdagen med gjeldsordning?

Får du innvilget en gjeldsordning, må du leve veldig sparsommelig. Etter at utgifter til bo- og livsopphold er betalt, må du bruke resten av pengene dine til å betale ned på din gjeld.

Kan jeg beholde bilen og huset om jeg får gjeldsordning?

En gjeldsordning får du kun 1 gang i løpet av livet (som hovedregel). Mest mulig av gjelden din skal nedbetales gjennom gjeldsordningen. Har du dyre og kostbare eiendeler som ikke er nødvendige for å leve, må disse selges.

Bilen kun beholdes hvis du er avhengig av den i jobben din, eller har nedsatt funksjonsevne og derfor trenger den. Bilen må være av beskjeden standard, du kan ikke beholde en såkalt luksusbil.

Boligen din må også være av enkel standard. En dyr bolig må selges, og byttes med en rimeligere bolig.

Hver sak vurderes individuelt og beløpet avgjøres fra sak til sak. Dine øvrige inntekter går til boutgifter og til kreditorene. Med gjeldsordningen kan du i enkelte tilfeller få nedsettelse av renter og avdrag, reduksjon av lånet/ kravet, men det er ingen garanti for dette.

Hva er reglene for å kunne søke gjeldsordning?
 • Du må etter beste evne ha forsøkt på å løse problemene på egen hånd, eller søkt hjelp for dette, helst i kommunen du bor i eller hos en gjeldsrådgiver som Gjeldsmegleren Norge
 • Du må anses å være i varig ute av stand til å betale din utestående gjeld.
 • Du må som hovedregel ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.
 • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandlinger åpnes.

Les mer utfyllende om regler for å kunne søke gjeldsordning.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg for å søke om gjeldsordning?

Hva trengs for å søke om gjeldsordning? Når du skal søke om gjeldsordning, trenger Namsmannen en oversikt over økonomien din. Namsmannen trenger å vite utgifter og inntekter.

 • Kravoversikt: Lag en liste over alle dine utestående krav. For å finne full oversikt over inkassokrav og lån, gå inn på linken her og få hjelp til hva du finner hvor.
 • Dokumentasjon på inntektene dine og eventuelt på din samboers eller ektefelles inntekter. Siste 3 lønnsslipper, siste 3 utbetalingsoversikter fra fast inntekt fra Nav (uføretrygd eller pensjon). Har du ny jobb, legg ved signert arbeidsavtale. Er du selvstendig næringsdrivende må du legge ved siste års regnskap og resultatregnskap for inneværende år.
 • Legg ved dokumentasjon på at du har kommunisert og forsøkt å inngå avtaler og ordninger med kreditorene dine. For eksempel mailkorrespondanse mellom deg og de ulike kreditorene og inkassobyråene.
 • Legg ved kopi av din skattemelding for siste 3 år. Har du ektefelle eller samboer, skal siste 3 års skattemeldinger legges ved for den personen også. Disse lastes ned som PDF-fil fra www.altinn.no
 • Du må legge ved dokumentasjon på boligutgifter. Dette betyr leiekontrakt, eventuelt saldo på boliglånet med renter, månedlige avdrag og renter. Dersom det er fellesutgifter må du legge ved dokumentasjon på hvor mye dette er per måned, f. eks siste faktura.
 • Dokumentasjon på andre faste utgifter som for eksempel barnehage, barnebidrag, SFO eller Aks. Har du andre faste utgifter til for eksempel medisiner legger du ved dokumentasjon på dette.
 • Har du spesielle diagnoser som har betydning for din økonomiske situasjon, legg ved legeerklæring på dette.
 • Har du vært under konkursbehandling, skal det ligge med dokumentasjon på innberetningen og sluttberetningen.
Hvordan er det å ha gjeldsordning?

Som regel vil det lønne seg – og det heter seg at du også skal ha forsøkt – å løse gjeldsproblemet på annen måte, før du søker om en Gjeldsordning.

Det vil være andre alternativer som er langt bedre og som igjen vil gi deg kontrollen over din økonomi samtidig som det vil gi deg mer økonomisk frihet. Gjeldsordning er siste utvei, ta kontakt med Varde Finans, så skal vi hjelpe deg med mulige andre alternativer.

Spørsmål om Gjeldsregisteret, andre ulike registre og oppslagsverk

Hva er gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret er en total oversikt over all usikret gjeld som forbrukslån, kredittkort og kjøpskreditter. Gjeldsregisteret ble opprettet for å forebygge opptaket av usikret gjeld og for å forhindre betalingsproblemer.

Alle bankene i Norge har tilgang til gjeldsregisteret og vil benytte dette i en eventuell kredittvurdering av deg når du søker om lån. Den faktiske saldoen du har trukket opp på dine kredittkort vil bli vurdert, men banken hensyntar og beregner også hele den innvilgede kredittrammen du måtte ha.

Skal du søke lån, kan ubenyttede kredittrammer være til hinder for et nytt, ønsket lånebeløp. I en lånesøkersituasjon, bør du derfor si opp ubrukte kredittkort og kjøpskreditter.

Hvordan finner jeg oversikt over lån og inkassokrav?

Det er ikke alltid lett å få full oversikt over all gjeld, spesielt ikke dersom gjelden har gått til inkasso. Det du gjør er følgende:

1) Usikret gjeld står oppført i Gjeldsregisteret

Gå til Gjeldsregisteret og logg du inn via ID-porten. I Gjeldsregisteret vil du kunne se dine gjeldsopplysninger relatert til forbrukslån, rammekreditter og faktureringskort. Tjenesten er gratis.

Gjeldsregisteret inneholder kun informasjon om din usikrede gjeld, dvs. forbruksgjeld, som: Forbrukslån, rammekreditter (kredittkort), faktureringskort og lån med sikkerhet hos tredjepart. Andre lån som bolig, bil, studielån, offentlig gjeld og annen sikret gjeld er foreløpig ikke oppført i Gjeldsregisteret.

2) Pantelån, statlige lån og krav

Pantelån som billån, båtlån, boliglån og byttelån finner du under gjeldspostene i skattemeldingen din på Altinn. Det samme gjelder statlige krav fra NAV og Statens innkrevingssentral – du kan også finne mer informasjon om dine statlige krav hos Statens Innkrevingssentral. Disse kravene krever Statens Innkrevningssentral inn:

 • Bøter
 • Erstatningskrav
 • Forsinkelsesgebyr
 • Inndragninger
 • NRK
 • Overtredelsesgebyr
 • Regresskrav
 • Rettsgebyr
 • Saksomkostninger
 • Studielån
 • Trafikk og parkeringsgebyr
 • Tvangsmulkter
 • Årsavgift

3) Inkassosaker

For å få en oversikt over hvilke registrerte inkassosaker du har på deg kan du ta en kredittsjekk av deg selv gratis, hos for eksempel Experian og Bisnode.

Da vil du få en oversikt over hvor du har registrerte inkassosaker, du bør så kontakte hvert enkelt inkassobyrå å be om å få tilsendt total kravoversikt med kravsoppstilling, da ser du hvem opprinnelig kreditor er og hva som er dagens saldo med påløpte gebyrer og påløpte renter.

Det kan være tungt og vanskelig å ta fatt på denne oppgaven og få laget en total kravoversikt alene, ta kontakt med oss i Varde Finans, så hjelper vi deg med dette.

Det finnes som regel gode løsninger, og vi gir deg personlig veiledning utifra den situasjonen du sitter i. Vi hjelper deg også med løsninger og ser muligheter der andre ser problemer.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale, så finner vi gode løsninger sammen.

Hvordan kan jeg se utlegg i min bolig?

For å se hvilke utlegg som er registrert i din bolig, gå inn på Statens Kartverk.

15%
Samle lån og kreditter


Ja Nei


Ja Nei


Søknaden er klar til å sendes

Når vi har mottatt din lånesøknad vil rådgiver behandler denne fortløpende.
Du kan forvente å høre fra oss innen kort tid.

Du vil motta en e-post fra oss med en link hvor du kan laste opp nødvendig dokumentasjon.

Ved å gå videre, samtykker du i våre vilkår.

Visste du at alle kostnader i forbindelse med refinansiering, opplån, boliglån og rammelån er fradragsberettiget?

  
Du får skattefradrag på kostnader som etableringsgebyr fra banken, E-takst, takst og eventuelt andre kostnader i forbindelse med etablering eller refinansiering av lån. Det lønner seg å samle dyre smålån og kreditter, refinansiere de inn i et pantelån med langt bedre betingelser. 
 
Ta kontakt med Varde FInans så finner vi den beste løsningen for en bedre økonomi!
15%
Samle lån og kreditter


Ja Nei


Ja Nei


Søknaden er klar til å sendes

Når vi har mottatt din lånesøknad vil rådgiver behandler denne fortløpende.
Du kan forvente å høre fra oss innen kort tid.

Du vil motta en e-post fra oss med en link hvor du kan laste opp nødvendig dokumentasjon.

Ved å gå videre, samtykker du i våre vilkår.