Skip to content

Gjeld ved dødsfall: Hvorfor arver man ikke gjeld, og hva må man passe på for å unngå det?

Mange lurer på om man arver gjeld

Når en person dør, kan det oppstå spørsmål rundt hva som skjer med den gjelden de etterlater seg. Mange lurer på om de vil arve gjelden til avdøde, men i de fleste tilfeller er svaret klart: Nei, man arver ikke gjeld. La oss se nærmere på hvorfor dette er tilfellet og hva man må være oppmerksom på for å unngå å arve gjeld.

Hvorfor arver man ikke gjeld?

Prinsippet om at man ikke arver gjeld er basert på lovene om arv og gjeldsansvar. Når noen dør, blir gjelden deres behandlet som en del av boet deres. Boet består av alt avdøde eide, inkludert eiendeler og gjeld. Kreditorene har rett til å kreve inn gjelden fra boet, men det er vanligvis begrenset til verdien av eiendelene i boet. Hvis det ikke er nok penger i boet til å dekke gjelden, blir gjelden vanligvis avskrevet.

Hva må man passe på for å unngå å arve gjeld?

Selv om man vanligvis ikke arver gjeld, er det likevel noen situasjoner der man kan ende opp med å bli ansvarlig for andres gjeld. Her er noen ting å være oppmerksom på:

  1. Samboerskap og felles gjeld: Hvis man deler gjeld med en partner eller samboer, kan man være ansvarlig for gjelden selv om de dør. Dette gjelder spesielt hvis gjelden er i begge navnene eller hvis man har samboeravtaler som gjør en partner ansvarlig for den andre sin gjeld.

  2. Kausjonsansvar: Hvis man har gått god for noen annens gjeld, for eksempel ved å være medlåntaker eller kausjonist på et lån, kan man bli ansvarlig for gjelden hvis personen dør.

  3. Feilaktig arv av gjeld: I noen tilfeller kan kreditorer prøve å få deg til å betale avdødes gjeld ved å feilaktig hevde at du har arvet den. Det er viktig å være klar over dine rettigheter og konsultere en advokat hvis du er usikker på hva du skal gjøre.

Oppsummering

Generelt sett arver man ikke gjeld når noen dør. Gjelden blir behandlet som en del av avdødes bo, og kreditorene har rett til å kreve inn gjelden fra boet. Imidlertid er det noen unntak, som felles gjeld med en partner eller kausjonsansvar, som kan gjøre deg ansvarlig for gjelden til noen andre. Det er viktig å være oppmerksom på disse situasjonene og søke juridisk rådgivning hvis du er usikker på dine rettigheter og ansvar.

 

15%
Samle lån og kreditter Øke boliglånet Nytt boliglån


Ja Nei


Ja Nei


Søknaden er klar til å sendes

Når vi har mottatt din lånesøknad vil rådgiver behandler denne fortløpende.
Du kan forvente å høre fra oss innen kort tid.

Du vil motta en e-post fra oss med en link hvor du kan laste opp nødvendig dokumentasjon.

Ved å gå videre, samtykker du i våre vilkår.