Skip to content

Hjelp til å fjerne lønnstrekk

Alt du trenger å vite om lønnstrekk

Usikker på hva lønnstrekk innebærer og hvor lenge det kan vare? Her er en detaljert guide som gir deg svar på alt du lurer på.

Hva er Lønnstrekk?

Lønnstrekk, av og til referert til som utleggstrekk, er en prosess hvor arbeidsgiveren trekker en del av lønnen til arbeidstakeren. Det kan også skje at trygdeytelser blir trukket, hvor NAV automatisk trekker pengene før utbetaling. 

Vanligvis skyldes lønnstrekket gjeld som ikke er betalt til avtalt tid. Namsmannen inndriver gjelden tvangsmessig gjennom lønnstrekk. Lønnstrekk kan også iverksettes av Statens Innkrevingssentral, lensmannen eller kemneren.

Lønnstrekk kan være en tung byrde for den det gjelder, da man kun sitter igjen med det mest nødvendige til livsopphold, mens resten går til namsmannen.

Hva fører til lønnstrekk

Lønnstrekk kan komme etter at kreditoren har forsøkt å inndrive gjelden gjennom purringer eller inkassovarsler uten å lykkes. Dersom gjelden ikke blir betalt, kan kreditoren ta kontakt med namsmannen. Namsmannen vil da vurdere saken og avgjøre om pengene skal inndrives gjennom lønnstrekk. Du vil motta et varsel om lønnstrekk rundt to uker før prosessen starter.

Varslet vil inneholde informasjon om størrelsen på trekket. Du har muligheten til å betale gjelden innen to uker etter å ha mottatt varselet. Dersom gjelden ikke blir betalt innen fristen, vil lønnstrekk bli iverksatt.

I tillegg til lønnstrekk kan du oppleve tvangssalg av eiendeler gjennom utleggsforretning. Dekningsloven bestemmer hvilke eiendeler som kan selges tvangsmessig for å tilbakebetale gjeld. Dette innebærer at kreditorene får pengene sine ved å selge skyldnerens eiendeler.

Varigheten av lønnstrekk

Lønnstrekk kan vare alt fra noen uker til flere år avhengig av hvor mye gjeld du har og hvor mye du tjener. Det vil bli trukket en del av lønnen din hver måned inntil kravet er innfridd. Når kreditorene har mottatt bel beløpet du skylder, vil lønnstrekket opphøre.

Maksimalt beløp for lønnstrekk

Selv med lønnstrekk skal du ikke bli trukket mer enn du trenger for å dekke livsoppholdet. Namsmannen tar utgangspunkt i NAVs satser for livsopphold, som angir hvor mye du bør ha til disposisjon etter at boligkostnader er dekket.

Satsene for en enslig skyldner er per 2024 kr 7.850,-. Dersom du har barn, vil du få utbetalt ekstra per barn. Størrelsen på lønnstrekket kan også avhenge av om du har en samboer/ektefelle eller ikke, og om du forsørger dem eller ikke.

Med andre ord må du klare deg med et minimumsbeløp, noe som kan være vanskelig over tid. Penger til livsopphold skal dekke utgifter som strøm, klær, mat, TV, internett og lignende. Nøyaktig beløp som trekkes, kan variere noe. Hovedmålet er at kreditorene mottar det skyldte beløpet så raskt som mulig. 

Endre lønnstrekk

I noen tilfeller kan du søke om å endre lønnstrekket som namsmannen har fastsatt. Dette kan være aktuelt hvis du har økte utgifter eller redusert inntekt.

Mange trenger også å redusere lønnstrekket etter samlivsbrudd når de plutselig blir alene om utgiftene. Hvis den økonomiske situasjonen endrer seg brått, kan du søke om endring av lønnstrekket gjennom et søknadsskjema på NAVs nettside.

Hvordan stoppe lønnstrekk?

Hvordan stoppe lønnstrekk for å normalisere økonomien? Hvis du eier boligen din, har du kanskje ledig kapital som du kan bruke- dette kan være tilfelle hvis boligen din har økt i verdi eller hvis du har betalt ned mye på lånet. Ta kontakt med oss i Varde Finans og la oss se på din situasjon:

En annen mulighet er å selge unødvendige ting: De fleste har ting de ikke trenger, som klær, smykker, elektronikk osv. Du kan få pengene du trenger ved å selge disse tingene på nettet eller bruktmarkeder.

Kan arbeidsgiveren nekte lønnstrekk?

Arbeidsgiveren din er forpliktet til å gjennomføre lønnstrekket hvis du har fått varsel om det. Du har derfor ingen mulighet til å hindre at utleggstrekket finner sted.

Hvordan unngå lønnstrekk?

Hvis du sliter med å betale ned dyre smålån, kan det være lurt å søke hjelp i god tid. Refinansiering kan være en løsning. Dette innebærer å samle dyre lån i ett lån med bedre vilkår, for eksempel lavere rente og bedre oversikt. 

Få gratis hjelp til å stanse lønnstrekk

Varde Finans hjelper mange privatkunder som får avslag hos tradisjonelle banker. Vi kan hjelpe deg med å refinansiere dyre smålån og på den måten kvitte deg med lønnstrekket raskere.

 

15%
Samle lån og kreditter


Ja Nei


Ja Nei


Søknaden er klar til å sendes

Når vi har mottatt din lånesøknad vil rådgiver behandler denne fortløpende.
Du kan forvente å høre fra oss innen kort tid.

Du vil motta en e-post fra oss med en link hvor du kan laste opp nødvendig dokumentasjon.

Ved å gå videre, samtykker du i våre vilkår.